Bitkiden Tıbbi Ürüne

Gelişmiş kalite güvencesi önlemleri ile Bionorica, tıbbi ürünlerinin sürekli olarak kaliteli olması sağlar. Bir süreci ne kadar standardize edersek, sonuçların kalitesi o kadar tekrarlanabilir olur. Tohumların seçimi, bitkilerin yetiştirileceği yerlerin seçimi, gübreleme ve ilaçlama gibi konuların yanı sıra bitkilerin ekilmesi ve hasadı ile diğer işlemlerden geçirilerek tıbbi bir ürün haline getirilmesi için çerçeve koşulların tümü sıkı kontrollere tabidir. Buna ek olarak, hasat edilen her bir seri işlenerek, Bionorica tıbbi ürünü haline gelmeden önce detaylı bir yaşam geçmişi ile belgelenir. Ayrıca yetiştirme, hasat ve hasat sonrası süreçlerde GACP standartlarına (İyi Tarım ve Toplama Uygulamaları) uyulur.

 

Her şey tohumla başlar

İşimiz yetiştirmeden çok önce başlar. Sadece "doğru" bitkiyi seçmek bile farmasötik açıdan çok karmaşık olabilir. Örneğin her kekik birbirine eşdeğer değildir. Her türün bünyesinde görünüşleri, renkleri ve bileşenleri açısından bileşimleri farklı olan çok sayıda bitki mevcuttur. Her bitki tıbbi ürün üretimi için uygun değildir. Doğada bulunan bitkiler yetiştirilir ve uygunlukları açısından test edilir. Bir bitkide uygun bileşenlerin bulunduğu tespit edildiğinde, tohumu yetiştirme amacıyla ekilir. Üniversiteler ve Bionorica SE bünyesindeki bilim insanlarının yakın işbirliği ile gerçekleştirilen, tohumun araştırılması ve optimizasyonu için uzun yıllar süren çalışmalar gerekir.

Tıbbi bitkiler en iyi kendi doğal ortamlarında yetişir

Sonraki adımda yetiştirme için en uygun yer belirlenir. Bu süreçte toprak tipi, iklim ve çevresel etkiler gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Genel kural; yetiştirme yerinin seçimi, fidelerin yetiştirilmesi, yetiştiriciliğin yönetimi ve bitkinin korumasıdır. Bitki ancak bu koşullar altında en uygun şekilde gelişeceğinden kendine özgü gerekliliklerine göre, bu kurala uyularak yetiştirilmelidir. Mümkün olan yerlerde bitkileri kendilerine özgü yörelerde yetiştirmekteyiz. Örneğin, biberiye Mallorca'da "mutlu" olurken kantaron Fransa'da mutludur. Hasadın zamanlamasının da yine kalite üzerinde muazzam bir etkisi vardır çünkü bileşenlerin bileşimi bitkinin yetişmesinin tüm aşamalarında aynı değildir. Hasat için doğru zamanı belirlemek amacıyla, bileşenlerin yapısı modern analitik ekipman ile belirlenir. Buna ek olarak, örneğin hava koşulları veya bitkilerin yaşı gibi diğer faktörler de göz önünde bulundurulur. Bu standardizasyon sayesinde Bionorica, gerek duyduğu karmaşık bileşenlerin en etkin karışımını ve en kalitelisini elde eder.

Bionorica SE çiftçilik alanında sadece Bionorica tarafından belirlenen titiz şartları ve yasal gereklilikleri (GACP kılavuzu) karşılayan ortaklarla çalışmaktadır. Bu çiftçiler, bir denetim ve düzenli kontrollerden geçmenin yanı sıra, yetiştirme (örn. tohum, fidelerin yetiştirilmesi, dikilmesi, gübreleme) ve hasat sonrası işlemede (temizlik, kesim, kurutma) gerçekleştirilen tüm adımların sürekli dokümantasyonunu sağlamalıdır.

Yüksek kalitemizi Bionorica’ya özel patentli üretim yöntemlerimiz sayesinde geliştiriyoruz

Bionorica’nın kendi tohumlarını geliştirmesi ve tıbbi bitkileri kontrollü yetiştirmesi esnasında gösterdiği büyük özen, aynı zamanda bitkileri hasat etmesini ve işlemesini de kapsar. Bir sonraki adım olan kurutma yöntemi, tıbbi bitki ve bileşenlerin kalitesi üzerinde yüksek bir etkiye sahip olduğu için bizi kesin sonuca ulaştırır. Modern ve en güncel süreç ve teknikler kullanmaktayız. Örneğin, ekstrakt içerisindeki yüksek esansiyel yağ ve flavonoid içeriğini muhafaza eden özel bir vakumla kurutma yöntemi geliştirmiş bulunuyoruz. Bu da bitkilerdeki karmaşık, doğal bileşiklerin üretimin tüm adımlarında korunduğu, tıbbi ürün içerisinde etkinliklerini tam olarak geliştirmelerine imkan tanındığı anlamına geliyor. Tüm bu sonlandırıcı yöntemler Bionorica tarafından patentlidir.

Doğaya saygı

Doğa en önemli hammadde kaynağımızdır ve doğaya her açıdan en büyük saygıyla yaklaşırız. Bionorica tarafından şirket içinde geliştirilen sıvı ekstraktların konsantre hale getirilmesi için kullanılan enerji tasarrufu sağlayan yöntemi ve etanol gibi çevre dostu çözücüleri örnek verebileceğimiz sürdürülebilir işleme yöntemleri, doğal kaynakların sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlar.