Doğa ve Modern Bilim: Bitki Mühendisliği

Kanıta dayalı fitoterapik ilaçlar, yani bilimsel çalışmalar ve modern araştırmaya dayanan bitkisel ilaçlar, geliştiriyor ve üretiyoruz. Sentetik kimyasal ilaçların aksine, bitkisel ilaçların içerisindeki etkin maddeler sadece tek bir izole maddeden oluşmaz. Bunlar doğal maddelerin bileşik karışımlarıdır.

Bitkisel bir preparatın kalitesi ve etkinliği esasen bileşenlerine bağlı olduğundan, bitkisel hammaddelerimizden fazlasıyla büyük beklentilerimiz var. Kontrollü ve standardize edilmiş yetiştiriciliğimiz sayesinde bitkilerin istikrarlı kalitesini koruyoruz. Buradaki önemli bileşenler; ekolojik olarak sürdürülebilir tarım, büyük oranda biyolojik maddeler ve kısa taşıma yollarıdır. Üretim sürecindeki tüm adımlara analiz eşlik eder. Bu, tıbbi bitkilerimizi eşsiz hale getiren karmaşık bir sistemdir.

Ürünler geleneksel tıbbi bitki terapileri anlayışını, bilimsel araştırmanın öncü sonuçları ile bir araya getirir. Doğa (fito= bitki) ve bilimin (mühendislik) bu birleşimine biz Bitki mühendisliği adını veriyoruz. Bu ilkeyi üretim sürecinin tüm adımlarında uyguluyoruz. Üretim süreci, özellikle bitkisel ilaçlar açısından ilaçların etkinliğinde önemli bir rol oynar. Yetiştirme, ekstraksiyon ve üretim prosedürlerimiz ile global standartları belirliyoruz.

Etkinliğin belirlenmesi

Bionorica ürünlerinin etki mekanizması ve tolerabilitesi farmakolojik ve klinik çalışmalar ile araştırılır. Burada güncel moleküler biyolojik bilgiler de göz önünde bulundurulur.

Fitofarmakoloji alanında önde gelen bilim insanları tarafından yapılan preklinik ve klinik çalışmaların yeni sonuçları özel ekstraktlar ve prepatların iyileştirilmesi için hemen kullanılır. Böylece preparatlar için uluslararası pazarlama ruhsatı koşullarına uymamız mümkün olur.

Ağımız

Dünya çapında 500 önde gelen enstitü, hastane ve üniversite ile işbirliği yapmaktayız. Bir yan kuruluşumuz olan Bionorica research GmbH ile birlikte Avusturya'daki Avusturya İlaç Tarama Enstitüsü (ADSI) ve pek çok diğer tanınmış enstitü ve üniversite ile birlikte çalışıyoruz. Aşağıda bunlardan bazıları sunulmuştur: