İdrar Yolu Enfeksiyonu Tipik Semptomları ve Çeşitleri

Tıbbi olarak idrar yolu enfeksiyonu olarak da bilinen sistit, genellikle bağırsak florasındaki bakterilerden (çoğunlukla Escherichia coli) kaynaklanır. İdrar yolu enfeksiyonları, kadınlarda erkeklere kıyasla çok daha sık gözlenir. Bunun başlıca nedeni, kadınlarda idrar yollarının erkeklerden çok daha kısa olmasıdır. Bu durum, mikropların mesaneye ulaşmasını kolaylaştırır. İdrar yolu enfeksiyonları, kadınlarda en sık görülen bakteriyel enfeksiyonlardan biridir.

Akut idrar yolu enfeksiyonu, kadınlarda sıklıkla aşağıdaki semptomların eşlik ettiği yaygın, çok rahatsız edici bir hastalıktır:

 • İdrar yaparken yanma hissi
 • Kramp ve karın ağrısı
 • Acil idrara çıkma hissi
 • Damla damla idrar yapma
 • Sık idrara çıkma (geceleri dahil)
 • Kötü kokulu, bulanık idrar

Komplike mi? Komplike olmayan mı?

Komplike idrar yolu enfeksiyonu, enfeksiyon gelişimini teşvik eden ve komplikasyonlara neden olabilecek özel risk faktörlerinin varlığında görülen karmaşık bir tablodur. Komplike idrar yolu enfeksiyonlarının daha sık görüldüğü gruplar şunlardır:

 • Hamileler
 • Çocuklar
 • Erkekler
 • Bağışıklığı zayıflamış bireyler
 • Şeker hastaları
 • İdrar yollarında anatomik bozukluk veya fonksiyonel kısıtlama olan bireyler
 • Böbrek fonksiyonları bozuk olan bireyler

Komplike idrar yolu enfeksiyonları genellikle bir antibiyotikle tedavi gerektirir.

Komplike Olmayan İdrar Yolu Enfeksiyonları

Çoğunlukla bakteriyel bir enfeksiyon olmasına rağmen, sağlıklı kadınlarda genellikle bir hafta içinde komplikasyon gelişmeden iyileşen akut idrar yolu enfeksiyonlarıdır.

Yalnızca hafif-orta düzeyde semptomların görüldüğü idrar yolu enfeksiyonlarında, antibiyotik tedavisi gerekli olmayabilir. Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarında bitkisel ilaçlar kanıtlanmış etkiye sahiptir.

Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonunun yılda 2-3 kez tekrarlaması durumudur. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu yaşayan hastaların hayatı çok fazla etkilenmekte ve kısıtlanmaktadır. 

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının % 90'ında ana neden yeniden bulaşmadır.

Antibiyotik tedavisinin erken kesilmesi, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu riskini artırır. Sık antibiyotik kullanımı da tekrarlayan mesane enfeksiyonlarına yol açabilir. Bunun nedeni, bakterilerin antibiyotiğe direnç geliştirmiş olmasıdır.

Bitkisel ilaçların amacı, akut şikayetleri gidermek ve enfeksiyonun yinelemesini önlemektir.

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, kapsamlı bir sağlık kontrolü gerektirir.

Olası risk faktörleri:

 • Diyabet gibi metabolik hastalıklar
 • Böbrek ve mesane taşları
 • İdrar yolunda daralma
 • Adet dönemi, grip veya stres gibi nedenlerle bağışıklığın zayıflaması
 • Menopoz sırasında ve sonrasında hormon üretimindeki azalma
 • Jinekolojik enfeksiyonlar